Co o nás vypovídá ukazatel průměrné mzdy?

Mediálně vděčné téma je oblast průměrné mzdy. Zajímá totiž každého zaměstnance, protože se pomocí ukazatele průměrné mzdy jednoduše porovnat s ostatními zaměstnanci. Je však důvod k depresi, když zjistíme, že průměrnou mzdu nemáme?

Na 25,5 tisíc hrubého dvě třetiny lidí nedosáhnou

Průměrná mzda je ukazatel, který má určitou vypovídací hodnotu, ale je důležité vědět, jak tento údaje správně interpretovat.

Statistici vypočítávají průměrnou mzdu z údajů o průměrných platech vybraného vzorku zaměstnanců z různých odvětví. Nejedná se však o měsíční výplatu, do průměrné mzdy se počítají i přesčasové příplatky, mimořádné odměny nebo například náhrady mzdy. Pokud tedy pracujete ve firmě, která poskytuje zaměstnancům třináctý plat nebo vánoční prémie, musíte je ke své měsíční výplatě přečíst a váš roční příjem rozdělit na dvanáct měsíců, abyste porovnávali srovnatelné.

Průměrná mzda za druhé čtvrtletí letošního roku dosahovala 25 500 korun hrubého, oproti témuž roku v předchozím roce stoupla o 2,3 %. To, co by nás ale také mělo zajímat, je růst spotřebitelských cen – tedy co si za naši výplatu koupíme.

Oproti stejnému období loňského roku se spotřebitelské ceny zvýšily jen o 0,2 %, takže reálně si zaměstnanci výplatou polepšili o 2,1 %. Neroste jen průměrná mzda, o 0,6 % se zvýšil i počet zaměstnanců a o 0,3 % objem mezd.

Větší růst zaznamenaly mzdy v podnikatelské sféře (2,5 %, reálně 2,3 %), v nepodnikatelské sféře mzdy vzrostly o 1,7 % (reálně 1,5 %).

Při intepretaci průměrné mzdy je třeba zdůraznit, že zhruba 60 % zaměstnanců v České republice na průměrnou mzdu nedosáhnou. Je to dáno tím, že průměr je ze své podstaty zkreslován krajními hodnotami, v tomto případě tedy mzdami lidí s výrazně nadprůměrnými příjmy.

K čemu je vědět, jaký je medián mezd?

S ukazatelem průměrné mzdy si nevystačíme, aby byl náš pohled na to, kolik zaměstnanci v České republice vydělávají, úplný, je dobré zvážit i tzv. medián. Co tato hodnota vypovídá o našich výdělcích?

Medián je tzv. střední hodnota, tedy hodnota, která je přesně ve středu rozdělení mezd. Vezmeme-li všechny hodnoty mezd a seřadíme-li je vzestupně na osu, medián dělí tyto hodnoty na dvě stejně početné poloviny. Vztah mezi mediánem a ostatními hodnotami je takový, že nalevo i napravo od mediánu se nachází právě padesát procent hodnot.

Převedeno na průměrnou mzdu, medián říká, že padesát procent zaměstnanců má průměrný výdělek nižší a padesát procent naopak vyšší. Za druhý kvartál roku 2014 byl medián mezd v České republice 21 385 Kč.

Důležité je uvědomit si, že 80 % zaměstnanců v České republice pobíralo ve druhém čtvrtletí roku 2014 mzdu mezi 10 295 Kč a 41 037. Pokud berete více, patříte pravděpodobně k „horním několika procentům“.

Příjmové rozdíly podle pohlaví, oboru i regionu

V rozložení mezd i v ukazateli průměrné mzdy se objevují výrazné rozdíly mezi příjmem mužů i žen. Medián mezd u mužů je 23 182 Kč, zatímco u žen pouze 19 310 Kč.

Rozdíly mezi zaměstnanci můžeme zaznamenat i z hlediska jednotlivých oborů nebo regionů. Zatímco celorepubliková průměrná mzda činí 25 500 Kč, v Praze dosahuje 33 122 Kč. Nejmenší průměrnou mzdu vykazuje Karlovarský kraj, a to 21 848 Kč.

Neméně zajímavé je i rozložení mezd podle jednotlivých odvětví. V podnikatelské sféře byla za druhé čtvrtletí letošního roku průměrná mzda 25 542 Kč, zatímco v nepodnikatelské 25 314 Kč. Největší výdělky vykazuje sektor finančnictví a pojišťovnictví, průměrná mzda dosáhla 48 778 Kč, hned za ním je obor informačních a komunikačních technologií, kde byla průměrná mzda 46 301 Kč.

Naopak nejmenší mzdy pobírají lidé pracující v oblasti ubytování, stravování a pohostinství (14 049 Kč) nebo na pozicích v administrativních a podpůrných činnostech, kde činila průměrná mzda 16 857 Kč.

Sdílet na: FacebookTwitterGoogle+