Proč budeme muset kvůli povinnému ručení sáhnout opět hlouběji do kapsy

Povinné ručení, přesněji tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je zákonné pojištění všech vozidel pohybujících se na silnicích. I proto každého majitele auta zajímá, kolik za povinné ručení zaplatí. Pojištění zdražovalo už v letošním roce, zdá se ale, že v roce 2015 ceny povinného ručení opět porostou. Proč tomu tak je a na koho padne zdražení nejvíc?

Proč povinné ručení zdražilo

Důvodů, proč ručení zdražilo, je hned několik. Prvním z nich je skutečnost, že pojišťovny musí nově přispívat třemi procenty z vybraného pojistného do Fondu zábrany škod. Tento fond je určen zejména pro financování zásahů hasičů při likvidaci následků dopravních nehod, tím však výčet příčin vyšší ceny pojistného nekončí.

Druhým důvodem je nový občanský zákoník, který umožňuje vyplácet vyšší odškodné. Do roku 2014 platilo, že limit za odškodnění pozůstalých, jejichž příbuzný zemřel v důsledku dopravní nehody, činil 240 tisíc korun – jen tolik mohli pozůstalí vymáhat po viníkovi dopravní nehody.

V roce 2014 jsou však limity pro odškodnění neomezené a pojišťovny už na začátku roku odhadovaly související náklady na 3 miliardy korun, které promítly do cen pojistného. O odškodnění navíc mohou nově žádat nejen příbuzní, ale i ostatní osoby, které jsou postižené nehodou blízkého člověka. Domáhat se náhrady škody lze navíc i v případech těžké újmy na zdraví.

Poslední argument pro zdražení je fakt, že pojišťovny nově hradí hasičům 5.600,– za každou započatou hodinu zásahu, a jejich náklady tedy rostou. Toto opatření začalo platit už v roce 2013.

Jak se vyvíjí cena pojistného

Zajímavé je zaměřit se na vývoj ceny pojistného. V roce 2008 začalo pojistné výrazně klesat, a to až o desítky procent. Až v roce 2013 začaly ceny růst a v roce 2014 vzrostly o dalších 7–20 %. Zatímco v roce 2008 dosahovala průměrná cena pojistného na povinné ručení 4 tisíc, v roce 2013 se jednalo o necelé tři tisíce.

Objem prostředků vybraných na povinném ručení šplhá celkově ke 20 miliardám ročně. Zatímco ceny povinného ručení několik let klesaly, náklady za škody rostly. Pojištěno je u nás zhruba 7 milionů aut. Pojišťovny již nyní avizují, že ceny povinného ručení vzrostou i v roce 2015, a to v řádu stokorun.

Kdo zaplatil nejvíc?

Pojistné nezdražilo plošně, slušní a ohleduplní řidiči, kteří nemají na kontě žádnou nehodu, zdražení nemuseli prakticky vůbec zaznamenat. Naproti tomu řidiči z tzv. rizikových skupin si připlatili výrazně víc.

Mezi ně patří právě mladí, nezkušení řidiči z velkých měst. Nejrizikovější je mladý muž do 30 let, který navíc již nějaký ten škraloup ve formě dopravní nehody na kontě má.

O ceně pojistného nerozhoduje pouze věk, pohlaví a bydliště řidiče, ale také typ jeho vozu, stáří, objem motoru a další parametry. Důležitá je také zmíněná nehodová historie daného řidiče a zvolený limit zákonného pojištění.

Z povinného ručení jsou hrazeny škody na zdraví, včetně léčebných výloh, věcné škody, ušlý zisk nebo náklady na právní zastoupení. Zákonem stanovený povinný minimální limit pro případ škody na zdraví každého poškozeného činí 35 milionů korun, stejný limit platí i pro škody na majetku pro všechny poškozené, pojistník si ho však může navýšit, což se promítne do finální ceny pojištění. Uvážíme-li situaci, kdy řidič způsobí hromadnou dopravní nehodu, při níž bude poškozena i součást silnice a její příslušenství, nemusí být tyto limity zdaleka dostatečné. I proto se doporučuje, aby řidič, který jezdí denně a bydlí ve velkém městě, měl pojistné limity vyšší.

Proč zase zaplatíme víc?

Důvodem, proč pojistné na povinné ručení opět poroste, je nový občanský zákoník. Po téměř roční dobu platnosti nového občanského zákoníku se ukázalo, že odškodnění za újmy na zdraví při dopravních nehodách vzrostlo o zhruba 25 %. Tyto zvýšené náklady pak pojišťovny logicky promítají do ceny pojistného.

Vybrané pojistné nedokáže dlouhodobě, počínaje nástupem ekonomické krize, pokrýt náklady, které pojišťovny s pojistným plněním mají. Proto lze očekávat, že ceny povinného ručení budou stoupat nejen v příštím roce, ale i v dalších letech.

Sdílet na: FacebookTwitterGoogle+